Byggnation

Nytt byggnadsprojekt: Vittraskolan

Nytt byggnadsprojekt: Vittraskolan Eksta Bostads AB avser att bygga nya verksamhetslokaler för den befintliga Vittraskolan i Kungsbacka. Den nya fristående byggnaden innefattar verksamhetslokaler med lärosalar såsom slöjd och hemkunskap mm. Entreprenadform:...

Pågående serviceprojekt: Förlanda

Inredning av vind till ny bostadsyta i lägenhet. Beställare: Bostadsbolaget Eksta Utförs av: Serviceentreprenaden

Byggnation

Under drygt 100 år har vi på Sätila Bygg spelat en stor roll för Sätila och dess omnejd. Vi har byggt skolor, äldreboenden, bostäder och mycket mer. Vi utför nästan alla möjliga slags byggnationer, allt från små byggnationer åt privatpersoner, hyresbostäder till ålderdomshem och stora skolor åt kommuner och landsting.

Sätila Bygg både producerar i egen regi och förvaltar fastigheter. Vi har även tillverkning och montage av prefabelement i egen regi. Såsom Attefallshus, olika element till byggprojekt osv …

I våra byggprojekt jobbar vi utifrån parteneringsavtal vilket innebär att vi är med i projektet från början till slut – för bästa resultat!

Våra tjänster 

Byggentreprenad

Vi har en lång erfarenhet av att leda större entreprenader inom byggnation. 

Det kan handla om till exempel nyproduktioner av lägenheter, offentliga utrymmen och villor. Vi ansvarar för projektet före, under och efter. 

Byggservice

Inom denna del av företaget utför vi löpande underhåll av lägenheter och bostäder. Främst kompletteringar, mindre om- och tillbyggnader, renovering i olika områden. Men också anpassningar i bostäder och offentliga miljöer. 

 

Kontakta oss för att få reda på mer:
info@satilabygg.se

Vi bygger med kvalité!

Vi är certifierade inom kvalité och miljö. 

Vi är ombud för:

Våra öppettider

Byggvaruhandel:

Måndag-fredag: 7.00-18.00
Lördagar: 9.00-13.00

Serviceverkstaden:

Måndag-fredag: 8.00-16.00

Kontor:

Måndag-fredag: 8.00-16.00

Certifieringar