Lägenhetsinformation

Information till våra hyresgäster

Vi hoppas du kommer trivas i vår lägenhet.
Hyresfakturorna skickas ut per månad, ca 2 veckor innan förfallodag.

Garage/förråd

Ni som har garage/förråd tänk på att endast använda handmaskiner. Tre garage är kopplade på 10 amperes säkring.

Sopor

Sophämtning sker varannan vecka – Hushållssopor, svart eller vit påse.
Matavfall skall sorteras i speciell komposterbar påse.

Tidningar, papperskartonger, ofärgat/färgat glas, plast & metallförpackningar hänvisas till återvinningsstationen vid reningsverket i Sätila.

Var rädd om miljön sopsortera!