Kontaktuppgifter Hyresgäster

Har kan ni som är hyresgäster skicka in era kontaktuppgifter. Fullständiga kontaktuppgifter gör att vi lättare kan nå er
om vi skulle behöva. Om ni registrerar er e-mail adress kommer ni även att få fortlöpande information från oss
vad som händer på Sätila Bygg.

Service pågår