Lygnerns Torg – invigt

I lördags, den 10 juni, var det torghandel och feststämning på Säntrumplatsen i Sätila. Mer än 20 utställare och försäljare fanns på plats, och i det strålande solskenet trängdes besökarna med varandra i trivsam samvaro. Restaurang Båthuset hade specialerbjudanden på mat och dryck, och blomsteraffären Kram erbjöd sitt sortiment av växter och pynt till intresserade köpare. Torghandeln ackompanjerades med sång och musik av Nina Ferm från Torrås i Sätila.

Klockan 12.00 riktades uppmärksamheten mot invigningen av Lygnerns torg som nu har färdigställts, och därmed har området i Sätilas mitt blivit till en harmoniskt sammanfogad miljö för handel, umgänge och gemenskap i byn. Torggången med Båthusets restaurang och pizzeria på ena sidan och Pensionat Kajutan och Blomsteraffären Kram på den andra, kompletteras nu av Lygnerns Torg i direkt anslutning. Vid torget ligger Hälsohuset med gym- och träningslokaler och sjukgymnaster, Lillebacken med seniorboende, spaanläggning och kiropraktor, samt det senaste tillskottet, lägenhetshuset Vallen. I anslutning till det vackert stenlagda torget finns boulebana och lekplats.

Invigningen avsåg inte bara själva torget, utan också den konstnärliga utsmyckning som har fått sin plats där. Den utgörs av en bänk som framställts av granit från ett av de gamla nedlagda stenbrotten runt Lygnern. Konstnären Theodore Ågren har designat konstverket som på ovansidan har en slipad yta vars konturer visar sjön Lygnern, med utmärkande av de platser där det i början av förra seklet fanns bryggor för ångbåten Isa. Underifrån är bänken vackert belyst och strax intill finns en plantering dekorerad med stenblock och ett vattenspel som för tankarna till Ramhultafallet vid Lygnern.

Stenbänken på torget, liksom tidigare skulpturen ”Kafferast” utanför bankhuset och en soffa utanför Carlssons affär, har finansierats av en donation enligt testamente från sätilabon Folke Eriksson. Han föddes i Sätila år 1928 i en familj med en stor barnaskara. Folke hade en svår uppväxt och vistades i barndomen ett antal år på anstalten Johannesberg i Mariestad. Därefter återkom han till Sätila och fick så småningom arbete med yttre skötsel och trädgårdsarbete på kommunens fastigheter. Han hade människor omkring sig som hjälpte och stöttade honom och med tiden blev han en uppskattad del i bygemenskapen. Han avled år 2009 och hade då i sitt testamente bestämt att det kapital som fanns skulle förvaltas av Sätila Hembygdsförening och användas till konstnärlig utsmyckning av Sätila centrum.

Talare under invigningen var kommunalrådet Tomas Johansson, som gav sin syn på Sätilas utveckling och framtid och lovordade den framåtanda som finns i byn, och ordföranden i hembygdsföreningen, Lennart Brunander, som berättade om Folkes donation och vad den hade använts till. Innan konstverket avtäcktes berättade Stig Bertilsson kortfattat om Folke Eriksson och hur hans liv hade gestaltat sig. Konstnären Theodore Ågren beskrev sedan konstverkets tillkomst, från idé till dess att det nu finns på plats. 

Anläggandet av torget och byggnationen runt omkring har utförts i regi av det lokala byggföretaget Sätila Bygg AB, ägt av bröderna Lars-Åke och Göran Åkesson. Visioner och idéer för projektet har i stor utsträckning kommit från Göran, och han berättade under invigningen om arbetet och tackade medarbetare och underentreprenörer för goda insatser.

Invigningen avslutades av kyrkoherde Anders Reinholdsson, som önskade att torget skulle bli en plats för gemenskap och samvaro och gav det sin välsignelse.

Text: Stig Bertilsson
Foto: Charlotta Olsson

Kommentarer är avstängda.