Inredning av vind till ny bostadsyta i lägenhet.

Beställare: Bostadsbolaget Eksta
Utförs av: Serviceentreprenaden