Resultatet av Sätila Byggs kundundersökning

Det är mycket spännande som händer på Sätila Bygg just nu. Vi är inne i en förändringsfas med mycket i på gång.

Kundundersökningen är något vi gör i samband med vårt ISO-arbete för att skapa underlag till att ha möjlighet att utveckla företaget i ”rätt” riktning. I ISO-arbetet just nu jobbar vi med en miljö-certifiering, för att nå våra hållbara mål. Främsta syftet med undersökningen är ju såklart att ta reda på vad Du som kund vill ha. Nedan följer en kort resumé hur ni har svarat:

________________________________________________________________

”I undersökningen har ungefär 100 personer svarat, varav 70 personer valde att ange sitt namn. Könsfördelningen mellan ni som svarat var jämn fördelad, 52% kvinnor och 48% män. Övergripande ålder i spannet 30-60+ år.

Överlag är våra kunder i butik, brädgård och serviceverkstad mycket nöjda med utbud, kvalité, service och kunskap. Det som de flesta vill att vi utvecklar är våra öppettider, som är under diskussion i arbetsgruppen. På entreprenadsidan har vi en starkt inarbetat kundkrets, också där med nöjda kunder inom service och utförande. Det vi skall försöka utveckla är att informera om vad vi jobbar med för projekt för stunden.

Digitalt har vi mycket att jobba med. Hemsidan är utvecklingsbar med sortiment, kampanjer och nyheter. 50 % av er som svarat följer oss på Facebook och många av er skulle önska ett nyhetsbrev.”

______________________________________

Under 2018 kommer vi under våren lansera en ny hemsida. Vi har kampanjer inplanerade i byggbutik, brädgård och serviceverkstad, som startar under våren. Du kommer kunna ta del av kampanjerna på Facebook, hemsidan och i våra nyhetsbrev. Inom Entreprenaddelen jobbar vi vidare med att hitta nya innovativa projekt och samarbetspartners. Miljö och hållbarhetsarbetet kommer också vara en stor del av årets fokus och genomsyra hela verksamheten.  Ett spännande år att se fram emot helt enkelt.

Tack alla ni som har deltagit i undersökningen, tillsammans skapar vi ett rikare näringsliv i Sätila!

Grattis också till Göran Gunnarsson som är den lyckliga vinnaren av ett presentkort på 500:-

Kommentarer är avstängda.