Sätila Bygg är certifierade i dessa olika standarder:

  • ISO 9001: 2015 = Kvalitet
  • ISO 14 001: 2015 = Miljö
  • ISO 45 001: 2018 = Arbetsmiljö

Vi vill att du som kund ska känna dig trygg med oss i alla led. Genom våra olika standarder garanterar vi gediget hantverk och engagemang från början till slut. Systemen innebär att säkerställer att vårt arbetssätt och processer funkar enligt krav, samt att vi har skyldighet att hela tiden utveckla oss och bli bättre!

Kontakta oss om du vill veta mer!
info@satilabygg.se eller 0301-46 000