Byggnadsprojekt: Vittraskolan

Eksta Bostads AB avser att bygga nya verksamhetslokaler för den befintliga Vittraskolan i Kungsbacka. Den nya fristående byggnaden innefattar verksamhetslokaler med lärosalar såsom slöjd och hemkunskap mm. Entreprenadform: Totalentreprenad – vilken avses bedrivas i Partneringsamverkan.

Bilder från maj 2019

Bilder från februari 2019

Februari 2019