Policy och certifiering

Vi är ett företag med kvalitet

För oss på Sätila Bygg är kvalitet och långsiktighet en självklarhet.

Genom våra kvalitetssystem och certifieringar garanterar vi kvalitet och hög standard. Vare sig du köper en pensel med tillhörande färg i butiken, till en stor ombyggnation så garanterar vi dig att du blir nöjd.

Läs mer om våra certifieringar nedan!

Kvalitetspolicy

Genom att ständigt utveckla och förbättra våra tjänster och produkter och anpassa dem efter våra kunders behov ska Sätila Bygg bibehålla och öka förtroendet hos kundkretsen.

Kvalitet är företagets viktigaste konkurrensmedel vilket innebär att varje medarbetare måste utföra sitt arbete på ett korrekt sätt och leverera tjänsten eller produkten i rätt tid.

Allt vi gör ska utformas och bedrivas så att tillämpliga krav uppfylls och våra kunder erhåller ett mervärde genom att nyttja oss som en pålitlig och långsiktig partner.

Miljöpolicy

Sätila Bygg bedriver byggverksamhet, samt bygghandel med butik och lager.

Vårt miljöarbete skall präglas av öppenhet och helhetssyn samt vara förebyggande, syfta till ständig förbättring. Sätila Bygg har som grundkrav att alltid följa de lagar och andra bestämmelser som gäller för vår verksamhet.

Vårt miljöarbete omfattar både vårt eget miljöarbete och våra anlitade leverantörer och entreprenörer.

I vårt arbete beaktar vi följande miljöaspekter:

– Vid inköp och användning av material, energi, transporter och tjänster försöker vi minimera vår miljöpåverkan genom miljömedvetna val och resurseffektiv användning

– Vi använder moderna maskiner och utrustning med så liten miljöpåverkan som möjligt

– Planerar inköp och transporter för minimering av miljöpåverkan

– Källsorterar vårt avfall och utnyttjar möjlighet till återanvändning och återvinning

– Underlättar för kunder att göra miljöanpassade val genom information/dialog och sortiment

– Beaktar miljö och resurseffektivitet i ett livscykelperspektiv redan vid planering och projektering när vi själva är byggherrar

– Vi försöker ständigt bli bättre i vårt eget miljöarbete genom att utveckla vår kompetens på miljöområdet och följa den tekniska utvecklingen

– Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs

Vi är ombud för:

Våra öppettider

Byggvaruhandel:

Måndag-fredag: 7.00-18.00
Lördagar: 9-13
Söndag (röda dagar): Stängt

Serviceverkstaden:

Måndag-fredag: 9.00-16.00

Kontor:

Måndag-fredag: 8.00-16.00

Certifieringar