Tillsammans bygger vi på Smälteryd

Marks Kommun har under våren haft en Markanvisningstävling på området Smälteryd i Sätila, fd kriminalvårdsanstalt. Tillsammans med Hansson och Karlsson Byggservice och BIMAB arbetade vi fram ett gemensamt förslag som vi vann ett område med. Just nu pågår planering i samråd med kommunen.

Läs mer om de vinnande bidragen på Marks Kommuns hemsida:

https://www.mark.se/bygga-och-bo/tomter-och-bostader/smalteryd/vinnande-bidragen-smalteryd/

”Smälteryd kommer med de vinnande förslagen bli en naturlig del av Sätila. Vi binder samman natur och bebyggelse på ett hållbart sätt som ytterligare stärker Sätila som en attraktiv ort.”

Tomas Johansson, kommunstyrelsens vice ordförande (M)