Fler parkeringar på båda sidor stängslet

Ny plats för jorden, under uppbyggnad

Fler parkeringsplatser och ny plats för jord

Under våren har ni säkert sett en förändring på markområdet på området utanför oss på Sätila Bygg, Hansson & Karlsson, Hälsoboxen och Sätila Padel.

Vi har bland annat:

  • Rivit ner och flyttat skjulen med jord
  • Stängslat upp med nytt staket och nya grindar
  • Grusat upp för fler parkeringsplatser
  • Påbörjat ett nytt jordskjul
  • Utökat ytan utanför Hildurs Gröna 

Vi hoppas inom en snar framtid att slutföra projektet och på sikt asfaltera hela området när att stora områden är klara. Den första etappen beräknas vara klar under hösten 2022.

Följ pågående arbete på vår Facebook och Instagram!