Nyproduktion i Förlanda

Fyra flerbostadshus är under konstruktion i Förlanda. Totalt kommer det bli 16 nya lägenheter. Lägenheterna byggs i passivhusteknik och beräknas vara klara våren 2021.

Status: Stomresning av det tredje huset.

Uppdragsgivare: Eksta Bostad